Patinas and Finshing


NC1001

Novacan Copper Patina for Solder (8 oz)

Novacan Copper Patina for Solder (8 oz)

$13.20


NC1004

Novacan Black Patina for Solder and Lead (8 oz)

Novacan Black Patina for Solder and Lead (8 oz)

$9.42


NC1007

Novacan Black Patina for Zinc (8 oz)

Novacan Black Patina for Zinc (8 oz)

$7.53


590

Finishing Compound 12 oz Bottle

Finishing Compound 12 oz Bottle

$22.89