Fusing Supplies


2010

1-1/2" Wide x 1'' Tall Kiln Post (set of 3)

1-1/2" Wide x 1'' Tall Kiln Post (set of 3)

$10.35


2040

1-1/2" Wide x 4'' Tall Kiln Post (set of 3)

1-1/2" Wide x 4'' Tall Kiln Post (set of 3)

$16.97


4818

Haik Brush

Haik Brush

$6.99


4819

Shelf Primer 1 lb.

Shelf Primer 1 lb.

$6.00


4822

Ceramic Fiber Blanket Pair/6''x12''

Ceramic Fiber Blanket Pair/6''x12''

$9.99


KVS125

1/2'' Ceramic Fiber Board

1/2'' Ceramic Fiber Board

$29.99


SP1212-16

1/16" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

1/16" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

$4.74


SP1212-32

1/32" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

1/32" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

$3.41


SP1212-4

1/4" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

1/4" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

$25.71


SP1212-8

1/8" Kiln Shelf Paper 12"x12"

1/8" Kiln Shelf Paper 12"x12"

$14.28


SPT812

Thin 8.25"x12" Shelf Paper

Thin 8.25"x12" Shelf Paper

$1.49


SPT88

Thin 8.25"x8" Shelf Paper

Thin 8.25"x8" Shelf Paper

$1.11


ZYPBN13

Boron Nitride Aerosol Spray - 13 oz

Boron Nitride Aerosol Spray - 13 oz

$60.00


BE8268

Bullseye GlasTac Gel, 4 oz

Bullseye GlasTac Gel, 4 oz

$11.60


MO BN8

MO-RE Boron Nitride Mold Release Spray - 8 oz

MO-RE Boron Nitride Mold Release Spray - 8 oz

$44.99


2020

1-1/2" Wide x 2" Tall Kiln Post (set of 3)

1-1/2" Wide x 2" Tall Kiln Post (set of 3)

$3.86