FEATURED ITEMS


SN3

Snowflake Trio Kit

Snowflake Trio Kit

$32.99


SK1054

Christmas Bells Scroll Kit

Christmas Bells Scroll Kit

$26.99


SC1208

Mr. Santa Pre-Cut Panel Kit

Mr. Santa Pre-Cut Panel Kit

$42.99


RK67

Snowflake Beveled Kit

Snowflake Beveled Kit

$27.99


RK34

Candles With Holly Oval Pre-Cut Kit 11''x7''

Candles With Holly Oval Pre-Cut Kit 11''x7''

$28.99


MC1209

Mrs. Santa Pre-Cut Panel Kit

Mrs. Santa Pre-Cut Panel Kit

$42.99


CR3

Crosses Trio Pre-Cut Kit

Crosses Trio Pre-Cut Kit

$31.99


AC-2053

Wind Chime, 2"x10"

Wind Chime, 2"x10"

$8.99


AF12

Flag Wreath Kit

Flag Wreath Kit

$27.99


AH11

Freedom Heart Kit

Freedom Heart Kit

$34.99


RK30

Poinsettia Ring Kit

Poinsettia Ring Kit

$27.99


RK49

Pumpkin Ring Kit

Pumpkin Ring Kit

$24.99


RK76

Cardinal Heart Ring Kit

Cardinal Heart Ring Kit

$24.99


SK1025

Fall Scroll Kit

Fall Scroll Kit

$29.99


HOMASOTE

Homasote Work Board 16''x24''

Homasote Work Board 16''x24''

$5.99


GIFT75

Gift Certificate

Gift Certificate

$75.00